Veiledende priser/honorar pr. 01.01.2019

Boligtakster

Boligtakster inkl. mva
Leiligheter til 100 m² (BRA) fra kr 5250,-
Leiligheter fra 100 til 150 m² fra kr 6000,-
Leiligheter fra 150 til 200 m²- fra kr 6750,-
Leiligheter over 200 m² fra kr 7500,-
Eneboliger, rekkehus, tomannsboliger til 120 m² fra kr 7000,-
Eneboliger, rekkehus, tomannsboliger fra 120 til 200 m² fra kr 8500,-
Eneboliger, rekkehus, tomannsboliger fra 200 til 300 m² fra kr 10000,-
Eneboliger, rekkehus, tomannsboliger fra 300 til 400 m² etter avtale
Eneboliger, rekkehus, tomannsboliger over 400 m²
Boligtomter
fra kr 6000,-
Hytter etter medgått tid

Tilstandsrapporter

Tilstandsrapporter inkl. mva
Leiligheter til 100 m² (BRA) fra kr 6500,-
Leiligheter fra 100 m² til 150 m² fra kr 7500,-
Leiligheter fra 150 m² til 200 m² fra kr 8000,-
Leiligheter over 200 m² fra kr 9000,-
Eneboliger, rekkehus, tomannsboliger til 120 m²,fra kr 9500,-
Eneboliger, tomannsboliger,
fra kr 9500,-
rekkehus, fra 120 m² til 200 m² fra kr 11000,-
Eneboliger, tomannsboliger, rekkehus fra 200 m² til 300 m² fra kr 14000,-
Eneboliger, tomannsboliger, rekkehus over 300 m² Etter avtale
Leievurderinger bolig fra kr 4000,-
Hytter Etter medgått tid

Næringstakster

Næringstakster: eks. mva
Tilstandsanalyser etter medgått tid
Overtakelsesbefaringer tter medgått tid
Seksjoneringer etter medgått tid
Mindre kontor- og butikker o.l. kr 7000,- til kr 10.000,-
Større kontorlokaler og mindre næringsbygg/bygårder kr 10.000,- til kr 20.000,-
Store næringsbygg kr 15.000,- til kr 50.000,-
Næringstomter kr 7000,- til kr 20.000,-
Spesielle takster og porteføljevurdering/takster Fast pris etter avtale

Skadetakster

Skadetakster og reklamasjoner
Etter medgått tid.

Byggelånskontroll

Etter medgått tid. Varierer etter type oppdrag.

Plantegninger

Plantegninger/oppmåling: inkl. mva
Planskisse med oppgitt P-ROM,BRA,BTA,2D fra kr 1000,- per plan
Planskisse med oppgitt P-ROM,BRA,BTA,3D fra kr 1250,-
Oppmåling og tegninger for næringseiendommer Etter medgått tid

Annet

Taksering av råloft fra kr 5000,-
Minstepris for frammøte
Adm. gebyr/bil:
kr 2500,-
kr 250,-
Veiledende priser/honorar pr. 01.01.2019 inkl. mva.
Timepriser:
kr 1900,-

Leievurdering

Leievurderinger eks. mva
Mindre kontorlokaler, butikker og lignende kr 4000,- til kr 6000,-
Større kontorlokaler og mindre næringsbygg/bygårder kr 6000,- til kr 15.000,-
Store næringsbygg kr 12.000,- til kr 20.000,-
 

Alle andre oppdrag honoreres etter faste forhåndsavtalte priser, eller timebaserte etter medgått tid. Alle andre oppdrag honoreres etter faste forhåndsavtalte priser, eller timebaserte etter medgått tid. Tillegg etter avtale for befaringer på kveldstid fra kr 300,-

Heggelibakken 4, 0375 Oslo, Norway
Tlf: 22 70 38 00