Tverrfaglig takstkontor i Oslo

Ved Taksthuset jobber engasjerte mennesker med bakgrunn fra ulike bransjer. Vi kan derfor tilby tverrfaglige tjenester og bred markedsinnsikt. Gode resultater er viktig for oss, og ved behov konsulterer vi våre kollegaer slik at vi alltid tilbyr kundene våre en kvalitetssikker tjeneste.

Sven P. Meyer

Sven er ingeniør, bygg- og tømrermester, takstøkonom MNT og har en mastergrad i eiendomsutvikling fra NMBU. Han har erfaring fra entreprenørbransjen siden 1981 hvorav 10 år som eier og faglig- og daglig leder av et autorisert entreprenørfirma. Han var fra 1995 til 1999 ansatt i OPAK AS som prosjektleder innen taksering/ tilstandsrapporter med spesialfelt innen næringseiendommer og større porteføljejobber.

Sven arbeider i tillegg til byggelånsoppfølging også med taksering, overtakelser, skjønn og tvistesaker. Han er også mye brukt som sakkyndig vitne og fagkyndig meddommer i norske domstoler.

Sven var dommer i TV-programmene "Nr 19", "Nr. 15" og "Grottenveien 1".

Sven foreleser på NEAK i byggelånskontroll og overtakelsesforretning. Han har tillitsverv i NT og er styreleder eller styremedlem i flere aksjeselskaper og to stiftelser.

Sven grunnla Taksthuset i 1999 og er partner i Taksthuset AS. 

Sertifiseringer i Norsk Takst:

 • Verditaksering av bolig
 • Tilstandsanalyse av boligeiendom
 • TEGoVA Recidential Valuer
 • Taksering av næringseiendom
 • Skadetaksering av byggverk
 • Skjønn
 • Recognised european valuer

Andre sertifiseringer:

 •  Sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven
 •  Mesterbrev, Bygg- og tømrermester
 •  Lederkurs i Byggebransjens våtromsnorm
 • Tilsluttet Norsk naturskadepool
 • Godkjent for uavhengig kontroll

E-post: sven@taksthuset.no
Mobil: +47 951 84 350

Pål Morten Pedersen

Pål Morten er rørleggermester og NT-sertifisert takstmann. Han har erfaring fra entreprenørbransjen siden 1980, hvorav 12 år som daglig/faglig leder. Pål Morten er våtromssertifisert fagarbeider og er godkjent for ansvarsrett.

Pål Morten ble tilsluttet Taksthuset i 2002 og er partner i Taksthuset AS. 

Sertifiseringer i Norsk Takst:

 • Verditaksering av bolig
 • Tilstandsanalyse av boligeiendom

Andre sertifiseringer:

 • Tilstandsrapporter for VVS-anlegg
 • Mesterbrev, Rørleggermester
 • Byggebransjens våtromsnorm
 • Godkjent for ansvarsrett

E-post: pmp@taksthuset.no
Mobil: +47 908 44 088

Pål A.Rønning

Pål er bygningsingeniør, rørlegger og NT-sertifisert takstingeniør. Han har erfaring fra entreprenørbransjen siden 1981.

Pål ble tilsluttet Taksthuset i 2002 og er partner i Taksthuset AS. 

Sertifiseringer i Norsk Takst:

 • Verditaksering av bolig
 • Tilstandsanalyse av boligeiendom
 • Skadetaksering av byggverk 

E-post: paal@taksthuset.no
Mobil: +47 995 11 869

Cato Kielland

Cato er bedriftsøkonom og NT sertifisert takstingeniør (B.S. Carnegie Mellon University). Han har 15 års bakgrunn fra både det norske kapitalmarkedet og eiendomsmarkedet. Cato har siden 1997 arbeidet med kjøp, salg og utvikling av ulike eiendomsprosjekter, hovedsakelig i Oslo.

Cato ble tilsluttet Taksthuset i 2003 og er partner i Taksthuset AS. 

Sertifiseringer i Norsk Takst:

 • Verditaksering av bolig
 • Tilstandsanalyse av boligeiendom

E-post: cato@taksthuset.no
Mobil: +47 928 99 039

Arne Martin Hoel

Arne Martin er ingeniør, bygg-/tømrermester MNT og har studert bedriftsøkonomi/markedsføring ved BI. Han har erfaring fra bygge- og eiendomsbransjen siden 1982 med arbeidsoppgaver innen tilstandsanalyser, byggeledelse, forvaltning og salg/utleie av boliger.
Arne Martin har autorisasjon for boligsalgsrapportering og tilstandsvurderinger fra Det Norske Veritas (DNV). I tillegg til å utføre verdi-/lånetakster og tilstandsanalyse for boliger utfører han rapportarbeid ved skadedyrangrep, befaring og rådgivning/kvalitetssikring ved kjøp/salg av boliger/fritidseiendommer, 1-årsbefaringer, 5-årsbefaringer og vurdering av tilstand på laftekonstruksjoner. Han er også mye benyttet som sakkyndig vitne i norske domstoler.

Arne Martin ble tilsluttet Taksthuset i 2006 og er partner i Taksthuset AS. 

Sertifiseringer i Norsk Takst:

 • Verditaksering av bolig
 • Tilstandsanalyse av boligeiendom
 • TEGoVA Recidential Valuer
 • DNV GL Boligsalgsrapport

Andre sertifiseringer:

 • Mesterbrev, Bygg- og tømrermester
 • Lederkurs i Byggebransjens våtromsnorm

E-post: hoel@taksthuset.no
Mobil: +47 454 44 888

Christian Blom Kjerulf

Christian har vært i byggebransjen siden 1987. Han tok Svennebrev i 1991 og videre lederskolen ved Sofienberg Tekniske Fagskole. Christian jobbet som selvstendig næringsdrivende siden 1991 innen bygg og tømrerfaget. Han har erfaring innen ekte hussoppsanering, rehabilierting av eldre bygg/ bygårdsleiligheter og nybygg.
Siden 2002 har Christian jobbet som takstøkonom. Har god erfaring med verdi/ lånetakster, tilstandsrapporter/ boligsalgsrapporter.

Christian ble tilsluttt Taksthuset i 2016 og er partner i Taksthuset AS. 

Sertifiseringer i Norsk Takst:

 • Verditaksering av bolig
 • Tilstandsanalyse av boligeiendom

Andre sertifiseringer:

 • Mesterbrev, Bygg- og tømmermester
 • Våtromsertfikat
 • Diverse kursing i regi av Anticimex


E-post: cbk@taksthuset.no
Mobil: +47 920 34 854

Erik Øyum

Erik har vært i byggebransjen siden 1985 da han begynte i lære som blikkenslager. Etter endt læretid tok han svennebrev og senere mesterbrevet. I en periode satt han i prøvenemnda for blikkenslagere i Oslo. Han har drevet egen bedrift siden 1996 med ansvar for egne ansatte med et avbrudd rundt årtusenskiftet da han jobbet som prosjektleder noen år.
Erik har vært på flere store og små prosjekter. Han var blant annet involvert i to byggetrinn på Barcode og et større oppussingsprosjekt på Steen & Strøm. Han har bred realkompetanse i byggebransjen og utdannet seg til takstmann med boligtaksering som område i 2013 og var ferdig i 2015.

Erik ble tilsluttet Taksthuset i 2015 og er partner i Taksthuset AS. 

Sertifiseringer i Norsk Takst:

 • Verditaksering av bolig
 • Tilstandsanalyse av boligeiendom
 • Skadetaksering
 • Skjønn

Andre sertifiseringer: 

 • Mesterbrev, Blikkenslagermester
 • Våtromsertfikat modul A og C

E-post: erik@taksthuset.no
Mobil: +47 900 88 685

Daniel Martens

Daniel har bakgrunn fra byggebransjen som bygg og anleggsleder, konsulent og utførende tømrermester - både i næring og privatmarked, nybygg, rehabilitering og skadeutbedring. Han er sertifisert takstmann og medlem av Norges Takseringsforbund. Han innehar sentral godkjenning for kontroll av våtrom og bygningstetthet, og er daglig leder i Martens Takst og Byggtjenester AS.

Daniel ble tilsluttet Taksthuset i 2016.

Sertifiseringer i Norsk Takst:

 • Verditaksering av bolig
 • Tilstandsanalyse av boligeiendom
 • Boligsalgsrapport BSR 2
 • Skadetaksering

Andre sertifiseringer:

 • Mesterbrev i bygg og tømrerfaget
 • Våtromssertifikat modul A og C
 • Sentral godkjenning for kontroll av våtrom og lufttethet tiltaksklasse 1

E-post: daniel@taksthuset.no
Mobil: +47 940 03 908

Christian Klaveness

Christian F. Klaveness har bakgrunn innen økonomi/entreprenørskap med bachelor fra Heriot-Watt University i Edinburgh.

Han har erfaring innen utleie - næringseiendom og er utdannet takstmann fra NEAK og godkjent av Norsk takst(NT)

Christian ble tilsluttet Taksthuset i 2015.

Sertifiseringer i Norsk Takst: 

 • Verditaksering av bolig 

Andre sertifiseringer:

 • Byggebransjens våtromsnorm (modul C)

E-post: christian@taksthuset.no
Mobil: 936 81 096

Rune Isøy

Rune Isøy er murmester og takstingeniør fra Høgskolen Vestlandet og har studert bedriftsøkonomi ved BI. Han har erfaring fra bygge- og eiendomsbransjen siden 1975 som næringsdrivende murmester. Fra 1981 har han arbeidet som rådgiver i konsulentfirma i inn- og utland med arbeidsoppgaver innen prosjektledelse med kostnadsstyring, byggeledelse, tilstandskontroller og utarbeidelse av byggebeskrivelser i G-prog. Rune har spesialkompetanse i kontroll og reparasjon av armerte betongkonstruksjoner med sertifikat klasse RPKU i samsvar med NS 3420. Han har autorisasjon for boligsalgsrapportering, tilstandsvurderinger og naturskade. I tillegg til taksering og tilstandsanalyser arbeider Rune med befaring og rådgivning/kvalitetssikring ved kjøp/salg av boliger og fritidseiendommer og blir også engasjert som sakkyndig domsmann eller vitne i Norske domstoler.

Rune ble tilskuttet Taksthuset i 2018. 

Sertifikater i Norsk Takst:

 • Tilstandsanalyse av boligeiendommer
 • Skadetaksering av byggverk

 Andre sertifiseringer:

 • Mesterbrev, murmester
 • RPKU sertifikat betongskader
 • Sertifisert HMS koordinator
 • Sertifisert SHA leder
 • Sertifisert internrevisor, kvalitetssikring NS-ISO 19011 

Epost: rune@taksthuset.no
Mobil: 400 31 130

Andreas Høieggen

Andreas Høieggen har bakgrunn fra økonomi og ledelse med bachelor fra Handelshøyskolen BI. Han har erfaring innen entreprenørskap, utleie og eiendomsinvesteringer.

Han er utdannet takstmann fra NEAK og sertifisert av Norsk Takst. Gjennomført diverse fag og kursing ved NEAK og NMBU innen byggteknikk og eiendomsfag i 2017 og 2018.

Andreas ble tilsluttet Taksthuset i 2018.

Sertifiseringer i Norsk Takst:

 • Verditaksering av bolig 
 • Tilstandsanalyse av boligeiendom
 • Boligsalgsrapport

Andre sertifiseringer:

 • Byggebransjens våtromsnorm grunnmodul
 • Byggebransjens våtromsnorm modul C

Epost: andreas@taksthuset.no

Mobil: 972 60 000

Monica Bjørnstad

Monica Bjørnstad er takstsekretær for Taksthuset. Hun er utdannet innen markedsføring fra Markedsføringsskolen og BI.

Monica ble tilsluttet Taksthuset i 2012.

E-post: monica@taksthuset.no
Mobil: +47 91630506

Vipsen (Wibecke) Meyer

Vipsen er takstsekretær og gestaltterapeut. Hun er utdannet bedriftsøkonom fra BI, hotellutdannet fra University of Massachussets og Gestaltterapaut MNGF.

Vipsen ble tilsluttet Taksthuset i 2006.

E-post: vipsen@taksthuset.no
Mobil: +47 41 44 97 99

Jonas Haga Nilsen

Jonas er tømrermester og NITO-sertifisert takstingeniør. Jonas har erfaring fra tømrerbransjen siden 1998, og har drevet en tømrerbedrift med opptil 15 ansatte. Oppdragene har hovedsakelig vært som totalentreprenør på både små og store prosjekter, men han har også tatt på seg oppdrag som underentreprenør for større eiendomsselskaper og større entreprenører.

I tillegg til dette har han siden 2008 drevet med kjøp, salg og utvikling av eiendom, samt hatt rollen som konsulent og prosjekt/byggeleder i eksterne eiendomsprosjekter.

Jonas ble tilsluttet Taksthuset i 2015.

Sertifiseringer i Norsk Takst:

 • Takst av bolig, fritidseiendommer, tomt og mindre næringseiendommer.
 • Tilstandsanalyse/Boligsalgsrapport

Andre sertifiseringer:

 • Mesterbrev, Bygg- og tømrermester

E-post: jonas@taksthuset.no
Mobil: +47 928 24 602

Jan Enderud

Jan er ingeniør og NTF-sertifisert takstmann innen industrimaskiner.
Han har mer enn 30 års erfaring fra industrien. Hans arbeidsområder har vært daglig leder og prosjektleder innen produksjon og leveranser av maskiner og automatiseringssystemer til industrien.

Jan ble tilsluttet Taksthuset i 2007.

Sertifiseringer i Norsk Takst:

 • Teknologi og spesialområder

Andre sertifiseringer:

 • Andre objekter/Industrimaskiner


E-post: jan.enderud@inmentor.no
Mobil: +47 91314671
www.inmentor.no

Heggelibakken 4, 0375 Oslo, Norway
Tlf: 22 70 38 00