Taksthuset - takstkontor med tverrfaglig bredde

Taksthuset er ett av Norges ledende og største takstkontorer. Vi etterstreber å tilby den beste fagkompetansen kombinert med den beste markedskunnskapen innenfor aktuelle områder. Foruten våre kjerneområder, verdivurdering av bolig og næringseiendom, kan vi tilby taksering av landbrukseiendommer og industrimaskiner.

Når du velger å oppsøke oss, møter du kunnskapsrike, innsiktsfulle, engasjerte og resultatorienterte takstmenn som setter alle krefter inn på å gi deg den beste servicen. Våre kunder kan forvente en personlig og pålitelig samarbeidspartner.

Deltagerne i Taksthuset er tilsluttet Norsk Takst (NT).

Vi er forpliktet til å følge Norsk Takst (NT) Takseringshåndbok 1999 med kvalitetssystem. Vedrørende metodikk og prosess for verdsettelsen, blir regelverket i Takseringshåndboken 1999 bli lagt til grunn.

I Norsk Takst er takstmennene forpliktet til å gjennomføre etterutdanning annethvert år i hver autorisasjon. 

Hvorfor velge Taksthuset?

  • Tverrfaglig bredde og inngående innsikt i markedet
  • Taksthuset har utviklet eget kvalitetssikringssystem
  • Takst/verdivurderinger av alle næringseiendommer blir alltid gjennomgått av to takstmenn
  • Alltid tilgjengelige takstmenn - med kveldsvakter
  • Takstmenn tilknyttet Taksthuset har lang og tverrfaglig erfaring, og vi har svært gode referanser

Kontoret holder åpent kl. 0900 - 1600.
Tlf: 22 70 38 00. Vi er tilgjengelige på mobiltelefon - også utenom kontortid.

Heggelibakken 4, 0375 Oslo, Norway 
Tlf: 22 70 38 00